https://finport.com.ua/ua/services/portal.html?s=print
Розробка Інтранет-порталів  
 

Компанія Finport Technologies активно розвиває напрямок внутрішньокорпоративних Інтранет-порталів.

Інтранет-портал  - це внутрішня корпоративна інформаційна система, створена на основі Інтернет-технологій і спеціально розроблена для управління і роботи з інформацією, для організації доступу до документів і сервісів усередині компанії.

Інтранет-портал дає можливість співробітникам компанії ефективно використовувати накопичені корпоративні знання, оперативно реагувати на події в компанії, а також організовувати ефективний процес групової роботи.

Основні особливості Інтранет-порталів:

 • низький ризик і швидке повернення інвестицій (можливість отримання швидких результатів при невеликих витратах);
 • інтеграційні технології (можливість ефективного об'єднання програмних рішень на базі різного програмного забезпечення в єдину інформаційну систему);
 • «каталізатор інвестицій» (можливість прискорити процес окупності вже придбаного програмного забезпечення, а також систематизувати та впорядкувати подальші інвестиції в інформаційну інфраструктуру);
 • забезпечення ефективних комунікацій між співробітниками.

Основні завдання, які вирішує Інтранет-портал:

 • забезпечення співробітників компанії зручним сховищем інформації з можливістю розширеного пошуку і логічною рубрикацією;
 • автоматизація бізнес-процесів різних підрозділів компанії (відділ кадрів, відділ зв'язків з громадськістю, аналітичний департамент тощо);
 • максимальна стандартизація і спрощення рутинних операцій зі створення й публікації документів компанії;
  забезпечення централізованої публікації та зручного оновлення на Інтранет-порталі новин, оголошень, наказів тощо;
 • реалізація механізмів планування та звітності;
 • створення систем розсилання новин, як окремим співробітникам, так і різним групам та відділам;
 • проведення онлайн-консультацій та конференцій;
 • координування робіт і взаємодія користувачів;
 • інтеграція прикладних систем в єдину корпоративну інформаційну систему;
 • можливість збору та аналізу інформації про інтереси співробітників при перегляді ними інформації на порталі;
 • резервування ресурсів усередині компанії;
 • розподіл прав доступу до інформації та ін.


 
© Finport Technologies Inc. 2000-2007. Всі права застережено.