Інформаційно-моніторингова система «Web-Observer»

Інформаційно-моніторингова система «Web-Observer» (WO)

«Web-Observer» - це система збору, обробки, зберігання та аналізу інформації з різних електронних джерел (Інтернет-видань, повідомлень з електронної пошти, внутрішніх інформаційних архівів тощо).

Основні функції системи:

 • Оперативний збір, аналіз та занесення в базу даних нових публікацій з необхідних джерел;
 • подальше сортування накопичених даних за рубриками;
 • оперативне повідомлення співробітникам про появу важливої для них інформації (через e-mail);
 • створення звітів і дайджестів за темами, що цікавлять;
 • експорт вибраних публікацій в MS Word;
 • аналіз тональності публікацій (позитив, негатив);
 • формування статистики згадувань про об'єкти в публікаціях (компанії, персони, бренди тощо);
 • ведення архіву;
 • ефективний пошук інформації в накопиченому архіві.

Система надає можливості:

 • моніторингу найважливіших подій в суспільстві, політиці, економіці та інших галузях;
 • відстеження інформації щодо репутації певних персон та іміджу компаній, формування досьє;
 • моніторингу конкурентів та ринкових тенденцій;
 • моніторингу інформації, яка проходить в електронних ЗМІ до моменту її розповсюдження в друкованому вигляді;
 • контролю витікання конфіденційних даних, визначення першоджерел агресивної або неправдивої інформації;
 • побудови аналітичних і статистичних звітів;
 • роботи з архівом накопиченої інформації.

Ефекти використання системи:

 • оперативний моніторинг, своєчасне реагування;
  створення єдиної бази знань;
 • інформаційна підтримка ухвалення рішень;
 • створення персоніфікованих інформаційних потоків.

Детальну інформацію про систему «Web-Observer», а також демо-доступ можна отримати на сайті www.webobserver.info.