Система автоматизації діяльності страхових компаній «Finport Life Insurance»

Система автоматизації діяльності страхових компаній «Fіnport Lіfe Іnsurance» (FLI)

Ця система -  не лише інструмент для підвищення ефективності управління страховою компанією, але й засіб для створення нових конкурентних переваг. Така система дає можливість збільшити прозорість бізнесу для керівників, підвищити керованість компанії, забезпечити обмін даних з філіалами, а також аналізувати фінансові результати компанії. Використовуючи інформаційну систему, страхова компанія зможе набагато швидше реагувати на ринкові зміни, оперативно створюючи й аналізуючи нові страхові продукти.

Інформаційна система «Fіnport Lіfe Іnsurance» має модульну архітектуру, що дає можливість гнучко нарощувати функціональність програмного продукту залежно від поточних потреб клієнта.

Система складається з таких модулів:

 • модуль адміністрування системи;
 • модуль обліку договорів;
 • модуль стандартної звітності;
 • фінансовий модуль;
 • модуль врегулювання збитків (страхових виплат);
 • модуль повідомлень;
 • модуль обліку клієнтів;
 • актуарний модуль.

Додаткові модулі, що розробляються на індивідуальне замовлення:

 • модуль агентської мережі (MLM);
 • модуль обліку бланків строгої звітності (БСО);
 • веб-портал; 
 • аналітичний модуль;
 • модуль андеррайтингу.

Система дає можливість автоматизувати роботу з заявами і договорами страхування, відстежувати всі зміни умов за кожним договором, формувати звітність для регулюючих органів, забезпечити зручну віддалену роботу з агентами і філіалами, конструювати страхові продукти і програми різного рівня складності, здійснювати автоматичний андеррайтинг. Система дає змогу організувати імпорт/експорт даних з/в бухгалтерську облікову систему.

У програмному продукті передбачена надійна система захисту даних і безпеки, що відповідає всім нормативам Держфінпослуг і законодавства України.

Вживані технічні рішення забезпечують високу продуктивність, масштабованість системи, високий ступінь захищеності, простоту розгортання системи та її супроводу.

Детальну інформацію про систему можна одержати на сайті http://insurance.finport.com.ua/.