Система автоматизації «Адміністратор НПФ»

Система автоматизації «Адміністратор НПФ»

Призначена для автоматизації персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів. Система дає можливість вести облік всіх суб'єктів фондів, всіх проведених операцій, спрощує роботу з даними та їх зберігання, забезпечує надійність і достовірність даних, дає змогу отримувати необхідні звіти та аналітичну інформацію.

 

Система «Адміністратор НПФ» передбачає такі функції:

 • Ведення облікових карток всіх суб'єктів, що беруть участь в процесі недержавного пенсійного забезпечення (адміністратора, пенсійних фондів, учасників, вкладників, КУА та інших);
 • Масове введення облікових карток;
 • Облік і ведення договорів між суб'єктами обліку, зокрема ведення системи пенсійних контрактів;
 • Експорт пенсійних контрактів та імпорт відомостей персоніфікації;
 • Ведення індивідуальних пенсійних рахунків;
  Ведення журналу обліку операцій;
 • Облік всіх зарахувань до НПФ;
 • Облік пенсійних виплат;
 • Облік та розподіл інвестиційного прибутку (збитку);
 • Облік та розподіл адміністративних витрат;
 • Розрахунок, утримання та облік податків з доходів учасників;
 • Переказ пенсійних коштів учасників;
 • Надання інформації з системи персоніфікованого обліку;
 • Пошук в базі даних за різними критеріями;
 • Облік результатів діяльності Фондів;
 • Формування внутрішніх та зовнішніх звітів;
 • Інтеграція з іншими системами і прикладним ПЗ (бухгалтерія, клієнт-банк).

Архітектура:

Система має трирівневу архітектуру. Як сервер баз даних використовується MS SQL Server 2000, сервер прикладних програм - на базі MS IIS, клієнтська програма розробляється на основі .NET технології.

Сервер прикладних програм працює з базою даних через ADO .NET.

Клієнтська прикладна програма працює з сервером через http.

Основні переваги:

 • Велика кількість впроваджених систем.
 • Висока масштабованість і розподіленість.
 • Відсутність обмеження на кількість обслуговуваних пенсійних фондів.
 • Простота й зручність призначеного для користувача інтерфейсу дають можливість швидко освоїти систему операторам з різними рівнями підготовки.
 • Простота адміністрування.
 • Автоматичний контроль правильності введення параметрів.
 • Компонентна реалізація дає можливість гнучко нарощувати функціональність.
 • Архітектура системи дає змогу в найкоротший термін настроювати його під будь-яку структуру і бізнес-процеси конкретного адміністратора НПФ.
 • Трирівнева архітектура дає можливість працювати з великими обсягами даних і великим навантаженням.
  Формування як обов'язкової звітності, так і ряду внутрішньої звітності.
 • Можливість переказу коштів як між фондами, так і усередині фонду (при зміні вкладника).
 • Можливість резервування суми до виплати за заявами. 
 • Відпрацьована методика технічної підтримки клієнтів. Регулярне оновлення і створення нового функціоналу.

Детальну інформацію про систему можна одержати на сайті http://npf.finport.com.ua.